Pomagamy osobom dorosłym przeżywającym problemy natury psychologicznej i seksuologicznej:

 

 • trudności w relacjach z innymi ludźmi

 • kryzysy spowodowane różnymi wydarzeniami życiowymi (rozstanie, rozwód)

 • niskie poczucie własnej wartości

 • nadmierny stres, lęk, obniżenie nastroju,

 • zaburzenia osobowości

 • cierpienie spowodowane objawami psychosomatycznymi

 • utrata sensu w życiu, brak motywacji

 • kryzys w związku partnerskim

 • brak wsparcia, pomoc w sytuacjach kryzysowych

 • zaburzenia odżywania

 • strata (bliskiej osoby, utrata ciąży)

 • problemy z tożsamością płciową i orientacją

 • zaburzenia preferencji seksualnych

 • uzależnienia od seksu, pornografii

 • edukacja seksualna

 • brak apetytu na seks

 • awersja seksualna

 • bolesne współżycie

 • zaburzenia orgazmu

 

Pomagamy również młodzieży:

 

 • przeżywającej trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzicami

 • doświadczającej kłopotów związanych z dojrzewaniem, zmianami zachodzącymi w ciele, związkami oraz zachowaniami seksualnymi

   

 

 

Zapraszamy na konsultacje